Sieci inżynieryjne

Nowoczesne komfortowe życie nie jest możliwe bez udogodnień – elektryczności, wodociągów, ogrzewania, wentylacji (sieci inżynieryjnych).

 

– Zasilanie elektryczne

Najważniejszą siecią inżynieryjną prywatnego budynku jest zasilanie elektryczne. Stabilna praca systemu zasilania elektrycznego będzie gwarantem nieprzerwanej pracy wszystkich pozostałych sieci: wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacyjnej. Do tego, żeby system zasilania elektrycznego działał bez przerwy, przed rozpoczęciem jego instalacji należy wykonać wszystkie niezbędne obliczenia i przemyśleć schemat obwodu elektrycznego, który obejmuje wszystkie niezbędne elementy, obciążenia i odbiorniki.

Jesteśmy w stanie wykonać cały zakres prac elektrotechnicznych:

– projektowanie sieci elektrycznych;

– montaż sieci elektrycznej (układanie kabli, montaż urządzeń i akcesoriów oświetleniowych);

– wykonywanie prac rozruchowych.

– Zaopatrzenie w wodę

Sieć wodociągowa przeznaczona jest do zaopatrzenia w wodę pitną, do potrzeb gospodarczych, przeciwpożarowych oraz innych. Projektowanie systemu odbywa się z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i obciążenia, a także z uwzględnieniem specyfiki obszaru: czy możliwe jest podłączenie do scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę, a jeśli nie – to istnieje potrzeba stworzenia autonomicznego zaopatrzenie w wodę, czyli wiercenie studni.

– Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Kompleks urządzeń, konstrukcji i sieci przeznaczonych do odbioru, odprowadzania, oczyszczania i dezynfekcji zanieczyszczonych ścieków nazywa się siecią kanalizacyjną. Podczas projektowania szczególną uwagę zwraca się na wymagania przyjazności dla środowiska, bezpieczeństwa i łatwości eksploatacji systemu kanalizacyjnego, obecności scentralizowanej sieci kanalizacyjnej, wyboru lokalizacji, liczby mieszkańców, liczby łazienek, zlewów oraz artykułów gospodarstwa domowego wymagających odprowadzania wody.

Wykonujemy:

1. projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

2. urządzenie szamba ściekowego;

3. montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych;

4. montaż armatury sanitarnej;

5. konfiguracja i serwis wyposażenia.

– Ogrzewanie

System ogrzewania pełni jedną z kluczowych ról w zapewnieniu komfortowego pobytu mieszkańcom budynku. Podczas projektowania systemu należy wykonać obliczenia uwzględniające średnią temperaturę okresu zimowego, sprzęt grzewczy i jego moc, rodzaj paliwa oraz straty ciepła budynku.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

1. projektowania i doboru systemu ogrzewania oraz jego elementów;

2. montażu elementów systemu ogrzewania;

3. oddania do użytku, uruchomienia i konserwacji systemu ogrzewania.

– Wentylacja

Podstawowym zadaniem kompleksu systemów wentylacyjnych jest zapewnienie czystości oraz komfortowych parametrów środowiska powietrza.

Opracowanie rozwiązań projektowych systemów wentylacyjnych jest obowiązkowym etapem projektowania budynków mieszkalnych. Montaż takich systemów bez wstępnego projektu może prowadzić do takich konsekwencji jak hałas, przeciągi bądź nadmierne zużycie energii.

Nasze doświadczenie na rynku budowlanym umożliwia nam wykonanie całego cyklu prac przy montażu systemów wentylacyjnych, mianowicie:

– projektowanie systemów wentylacyjnych;

– dostawa sprzętu;

– prace instalacyjne i uruchomieniowe.